Ασκήσεις Matlab

29/10/2014


HELP για Άσκηση 5

_____________________________________________________________________________________


 1)  ΠΡΑΞΕΙΣ
 a) Να γίνει συνάρτηση όπου θα δέχεται 2 πίνακες μεγέθους (1Χ5) και θα επιστρέφει
   το γινόμενο αυτών (πολλαπλασιασμός στοιχείο προς στοιχείο)

 b) Αν σαν όρισμα εισόδου δεχτεί πίνακες διαφορετικού μεγέθους να πραγματοποιεί 
   διαίρεση (στοιχείο προς στοιχείο)


______________________________________________________________________________________
 2) Εύρεση τριγωνομετρικών συναρτήσεων sin cos tan

  Η συνάρτηση sct θα δέχεται ένα τυχαίο πίνακα δεδομένων διπλής ακρίβειας μεγέθους
  1Χ100 (οι τιμές θα πρέπει να κυμαίνονται από 1 ~ 100) και θα επιστρέφει σε τρεις
  διαφορετικές μεταβλητές τις τιμές sin , cos και tan .


______________________________________________________________________________________

 3) a) Δημιουργήστε έναν πίνακα ( 10 Χ 10 Χ 3 ) με την εντολή rand.
  b) Να κάνετε display την 1 - 3 - 6 και 7 γραμμή του πίνακα.
  c) Να κάνετε display την 1 - 3 - 6 και 7 στήλη του πίνακα.
  d) Να κάνετε display την τρίτη διάσταση όλου του πίνακα.
  b) Να κάνετε display την την τρίτη διάσταση από την γραμμή 2 ~ 6 και στήλη 1 ~ 7 .
  e) Aφού τα κάνετε αυτά πληκτρολογήστε την εντολή image(my_matrix)
    Τι είναι αυτό που μας αποδίδει γραφικά το Matlab?

______________________________________________________________________________________

Το παρακάτω να γραφεί με την χρήση και των δύο δομών 1) for
                           2) while

4) Αλφαριθμητικό πρόβλημα

 a)Ένα αρχείο *.m θα επιστρέφει την μεταβλητή χ (η μεταβλητή χ θα περιέχει
 έναν πίνακα χαρακτήρων) ανάποδα. Δηλαδή αν η είσοδος είναι ‘ανάποδα’ τότε 
 θα επιστρέφεται                      ‘αδοπάνα’

 b)Θα ελέγχει στοιχείο προς στοιχείο τα γράμματα και όταν(αν) εμφανιστεί ο
  χαρακτήρας -a- θα εμφανίζει μήνυμα εύρεσης φωνήεντος.

 c) Aν τελειώσει με την μεταβλητή και δεν υπάρχει φωνήεν τότε να εμφανίζει αντίστοιχο μήνυμα


______________________________________________________________________________________


5) Να φιάξετε ένα αρχείο *.txt στο οποίο θα αποθηκεύσετε
  σε μία στήλη το longitude και σε μια δεύτερη στήλη το latitude.
  Το αρχείο θα πρέπει να περιέχει 100 καταχωρήσεις (100 γραμμές) .
Aφού το φορτώσετε στο main workspace του Matlab
ελέγξτε για κάθε μια καταχώρηση (δηλαδή κάθε μια
γραμμή) αν βρίσκεται μεταξύ της ζώνης long: 22~24
                    lat: 36~38
 a) Εμφανίστε πόσες καταχωρήσεις βρίσκονται εντός της ζώνης στην μορφή

Στο διάστημα 22 ~ 24 και 36 ~ 38 βρέθηκαν (όσες βρείτε) καταγραφές

(το display να είναι σε μία γραμμή!!!) * συνένωση πίνακα

 b) Eμανίστε σε ποιες θέσεις βρίσκονται οι συγκεκριμένες καταγραφές(ποιες γραμμές στο *.txt)  

 γ) Aν η πιθανότητα δημιουργίας ( συνάρτηση rand) του κάθε long και lat είναι ίδια , ποιά 
   η πιθανότητα να μην εμφανιστεί κανένα ζεύγος long lat με τον περιερισμό του a ερωτήματος?

***************
*** ΠΡΟΣΟΧΗ *** Δεν γράφουμε μόνοι μας 200 τιμές! Χρισιμοποιούμε δομή επανάληψης...
***************

* για την δημιουργία των μεταβλητών καλούμε το Μatlab ως εξής:  long = randi([200 300],1,100)
                                 long = long/10
                                 lat = randi([300 400],1,100)
                                 lat = lat/10

σε περίπτωση που δεν μπορείται να φιάξεται τα δεδομένα πατήστε το link στην αρχή της σελίδας...______________________________________________________________________________________

6) Με την βοήθεια της έτοιμης συνάρτησης reimann_prosegisi.m (βρίσκεται στα παραδείγματα)
  υπολογίστε την τιμή του ολοκληρώματος της συνάρτησης 1/(25+x^2)
  με άκρα λοκλήρωσης -11 , 12 και 100 υποδιαστήματα.___________________________________________________________________________________7) Δημιουργήστε μια δική σας συνάρτηση…


___________________________________________________________________________________Warning: mysqli_connect(): (28000/1045): Access denied for user 'seismolo_tedasdb'@'localhost' (using password: YES) in /home/seismolo/public_html/matlab_uoa/query1.php on line 184
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'seismolo_tedasdb'@'localhost' (using password: YES)
Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /home/seismolo/public_html/matlab_uoa/query1.php on line 191

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /home/seismolo/public_html/matlab_uoa/query1.php on line 193
Failed to connect to MySQL: Access denied for user 'seismolo_tedasdb'@'localhost' (using password: YES)
Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /home/seismolo/public_html/matlab_uoa/query1.php on line 207

Warning: mysqli_error() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /home/seismolo/public_html/matlab_uoa/query1.php on line 209
Error: